BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ

Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful kính gửi quý khách hàng Bảng giá các dịch vụ tại Viện dưỡng lão:

* Chính sách giá dưới đây được áp dụng kể từ ngày 01/03/2023 và có giá trị cho đến khi có chính sách khác thay thế.

BẢNG GIÁ GIƯỜNG